Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Fógra don Phobal - Coróinvíreas COVID-19

Lorgaíonn an Bord um Chúnamh Dlíthiúil, i rith na tréimhse deacra seo, lena chinntiú go leantar lena sheirbhísí a sholáthar don phobal. Tá gach ionad dlí agus ionad idirghabhála teaghlaigh ar oscailt faoi láthair.

Tugaimid tús áite do do shláinte agus sábháilteacht agus do shláinte agus sábháilteacht ár bhfoirne. Ar an gcúis seo, cuireadh bearta i bhfeidhm chun cabhrú leis an mbaol a laghdú go scaipfear an Coróinvíreas COVID-19. Más féidir, ná tabhair cuairt ar ionad dlí nó ionad idirghabhála teaghlaigh mura n-iarrann ball foirne ort go sonrach chun é sin a dhéanamh.

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar chúnamh dlí sibhialta, is féidir leat é seo a dhéanamh ar líne nó is féidir leat an fhoirm iarratais a íoslódáil agus é a líonadh agus é a sheoladh ar ais chugainn sa phost.

Má tá coinne agat cheana féin le hionad dlí, déanfaidh an t-ionad dlí teagmháil leat go luath chun coinne ar an nguthán a shocrú le d’aturnae, ina ionad sin. Má tá ceist phráinneach agat nó más gá duit labhairt le d’ aturnae go práinneach, is féidir leat glaoch ar an ionad seachas cuairt a thabhairt air i bpearsan.

Má tá sé ríthábhachtach go dtugann tú cuairt ar an ionad dlí, cuirtear in iúl duit go bhfuil roinnt bearta breise sláinte agus sábháilteachta á dtabhairt isteach againn ag ár n-oifigí, i ndiaidh gur mhol údaráis sláinte poiblí é sin. Ní mhairfidh comhairliúcháin aghaidh ar aghaidh níos mó ná 15 nóiméad. Iarrfar ort, freisin, chun fad áirithe fisiciúil a fhanacht amach ónár bhfoireann nuair a bhíonn tú ag labhairt leo. Faoi mar a luadh cheana féin, tá na bearta seo á gcur i bhfeidhm le sláinte agus folláine sibhse, custaiméirí an Bhoird, agus ár bhfoirne, a chinntiú.

Tá coinní Idirghabhála Teaghlaigh á gcur siar go dtí go bhfógraítear a mhalairt agus déanfaidh na hionaid idirghabhála teaghlaigh teagmháil leat in am agus i dtráth chun coinne eile a shocrú. Más mian leat fiosrú faoi iarratas a dhéanamh ar Idirghabháil Teaghlaigh, is féidir leat é sin a dhéanamh go fóill ar an nguthán.

Is féidir leat teacht ar shonraí teagmhála dár n-ionaid dlí agus ionaid idirghabhála anseo

Gabhaimid buíochas leat as ucht tuiscint.

40 Bliain de Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta

Rochtain ar cheartas curtha ar fáil ó 1979

Tá an Bord um Chúnamh Dlíthiúil ag ceiliúradh ár gcomóradh 40 bliain faoi láthair. Tá achoimre ar ár bpríomhchlocha míle le 40 bliain anuas tugtha inár dtrífhilleadh don Chomóradh 40 Bliain.

find services icon

Aimsigh Seirbhísí Gar Domsa

Aimsigh Lárionaid Dlí agus Seirbhísí Idirghabhála gar duitse.

apply online icon

Déan iarratas ar líne

Déan iarratas ar líne i gcomhair Cúnaimh Dhlí nó Íoslódáil foirm iarratas

An bhfuilim i dteideal Cúnamh Dlíthiúil?

Áirigh an dócha go gcáilíonn tú don chúnamh dlí shibhialta.