Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Déan teagmháil leis an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh

Má tá tú ag lorg eolais nó ag iarraidh coinne a dhéanamh leis an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh, déan teagmháil le do thoil leis an oifig is oiriúnaí duit thíos: 

Oifigí Lánaimseartha

Baile Átha Cliath

Baile Bhlainséir
West End House, 
Páirc Ghnó West End, 
Síneadh Bhóthar Snugborough, 
Baile Bhlainséir, 
Baile Átha Cliath 15
D15 KPW7

Teileafón: (01) 811 8650 
Facs: (01) 821 1877
Uaireanta oscailte: Luan go hAoine, 9rn - 1in,2in - 5in

Radharc ar léarscáil suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Teach Dolphin,
An tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh,
An Ceathrú Urlár,
Teach Dolphin,
Baile Átha Cliath 2.
D02 RR76

Teileafón: (01) 672 5886
Facs: (01) 675 5759 
Uaireanta oscailte: Luan go hAoine, 9rn - 1in,2in - 5in

Radharc ar léarscáil Suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Cé Urumhan Íochtarach
9 Cé Urumhan Íochtarach,
Baile Átha Cliath 1.
D01 KF95

Teileafón: (01) 874 7446
Facs: (01) 874 7449
Uaireanta oscailte: Luan go hAoine, 9rn - 1in,2in - 5in

Radharc ar léarscáil Suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Ráth Eanaigh
Teach Skillings,
Oifigí an chéad urláir,
Ionad Siopadóireachta Ráth Eanaigh, 
Bóthar Bhinn Éadair
Baile Átha Cliath 5
D05 R2N2

Teileafón: (01) 851 0730
Facs: (01) 854 1267
Uaireanta oscailte: Luan go hAoine, 9rn - 1in,2in - 5in

Radharc ar léarscáil Suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Tamhlacht
The Rere, 
Ionad Seirbhísí Sóisialta Thamhlachta, 
An Chearnóg, 
Tamhlacht, 
Baile Átha Cliath 24.
D24 DCF2

Teileafón: (01) 414 5180
Facs: (01) 462 5956
Uaireanta oscailte: Luan go hAoine, 9rn - 1in,2in - 5in

Radharc ar léarscáil Suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Corcaigh
An 3ú hUrlár,
Teach Hibernian, 
80A An Mál Theas, 
Corcaigh
T12 ACR7

Facs: (021) 425 1331
Teileafón: (021) 425 2200
Uaireanta oscailte: Luan go hAoine, 9rn - 5in

Galway
An 3ú hUrlár,
Cearnóg na gCeannaithe,
Sráid na nDuganna Nua,
Gaillimh
H91 D37R

Teileafón: (091) 509730
Facs: (091) 567623
Uaireanta oscailte: Luan go hAoine, 9rn - 5in

Luimneach
An 3ú hUrlár,
Riverpoint, 
Sráid Mhala Íochtarach,
Luimneach
V94 WC6A

Teileafón: (061) 214310
Facs: (061) 312225
Uaireanta oscailte: Luan go hAoine, 9rn - 5in

Tá oifigí páirtaimseartha sna háiteanna seo a leanas:

Donegal
Dún na nGall
An 3ú hUrlár,
Teach Riverfront,
Bóthar an Phiarsaigh,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall
F92 T68V

Teileafón: (074) 910 2240
Facs: (074) 912 5680
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9rn - 1in, 2in - 5in.
Dé Céadaoin 9rn - 12.30in (cumhdach riaracháin)

Ciarraí
Aonad 2,
Plás an Mhargaidh,
Sráid na Mainge, 
Trá Lí, 
Co. Chiarraí
V92 W8YY

Teileafón: (066) 718 6100
Facs: (066) 712 9332
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9rn - 1in, 2in - 5in.
Dé Céadaoin 9rn - 12.30in (cumhdach riaracháin)

Laois
Leibhéal 2,
Teach Grattan,
Ionad Gnó Theach Grattan,
Port Laoise,
Co. Laoise
R32 RY6V

Teileafón: (057) 869 5730
Facs: (057) 869 5723
Uaireanta oscailte: Dé Máirt agus Dé Céadaoin 9rn - 1in & 2in - 5in,
Déardaoin 9rn - 12.30in (cumhdach riaracháin)

Radharc ar léarscáil Suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)


10 Plás Baile na Trá,
Dún Dealgan, 
Co. Lú
A91 F2R9

Teileafón: (042) 935 9410
Facs: (042) 933 8514
Uaireanta oscailte: Dé Máirt & Déardaoin 9.30rn - 1in, 2in - 5.30in.
Dé Céadaoin 9rn - 12.30in (cumhdach riaracháin)

Radharc ar léarscáil Suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Maigh Eo
f/ch an Ionaid Teaghlaigh, 
Sráid an tSéipéil, 
Caisleán an Bharraigh, 
Co. Mhaigh Eo
F23 PH39

Teileafón: (094) 903 5120 
Facs: (094) 903 7811
Uaireanta oscailte: Déardaoin & Dé hAoine 9rn - 1in, 2in - 5in.
Dé Céadaoin 9rn - 12.30in (cumhdach riaracháin)

Sligeach
Leibhéal 6
Ionad Siopadóireachta Thaobh na Cé, 
Sráid an Fhíona, 
Sligeach
F91 VX7P

Teileafón: (071) 915 4260
Facs: (071) 915 7811
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9rn - 1in, 2in - 5in.
Dé Céadaoin 9rn - 12.30in (cumhdach riaracháin)

Port Láirge 
13B Teach Wallace,
Geata Maritana,
Sráid Cheanada,
Port Láirge
X91 YD79

Teileafón: (051) 860460
Facs: (051) 860359
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9rn - 1in, 2in - 5in.
Dé Céadaoin 9rn - 12.30in (riarachán amháin)

Radharc ar léarscáil Suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

An Iarmhí
Svuít 10, An Chéad Urlár,
Ionad Gnó Inish Carraig,
Oileán Golden,
Baile Átha Luain, 
Co. na hIarmhí
N37 V278

Teileafón: (0906) 420 970
Facs: (0906) 477 011
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9rn - 1in, 2in - 5in.
Dé Céadaoin 9rn - 12.30in (Riarachán amháin)

Loch Garman
32 Key West,
Cé Theach an Chustaim,
Loch Garman
N37 V278

Teileafón: (053) 916 3050
Facs: (053) 912 3576
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9rn - 1in, 2in - 5in.
Dé Céadaoin 9rn - 12.30in (cumhdach riaracháin)

Radharc ar léarscáil Suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)