Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Additional Notice

                  Painéal Cleachtóirí Príobháideacha Idirghabhála Teaghlaigh

       Tá iarratais ar oscailt anois d’iarratasóirí ar mian leo
       a bheith ar Phainéal Cleachtóir Príobháideach Idirghabhálaí
       Teaghlaigh an Bhoird. Cliceáil ar an méid seo a leanas le
       haghaidh tuilleadh eolais. Dáta deiridh 26 Eanáir 2023.

find services icon

Aimsigh Seirbhísí Gar Domsa

Aimsigh Lárionaid Dlí agus Seirbhísí Idirghabhála gar duitse.

apply online icon

Déan iarratas ar líne

Déan iarratas ar líne i gcomhair Cúnaimh Dhlí nó priontáil an fhoirm iarratas anseo (PDF)

An bhfuilim i dteideal Cúnamh Dlíthiúil?

Áirigh an dócha go gcáilíonn tú don chúnamh dlí shibhialta.