Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Additional Notice

International Protection Solicitors Panel

Are you a solicitor with an interest in asylum/refugee law? Our International Protection Panel is open to new applicants. Closing date 1st July 2022.

find services icon

Aimsigh Seirbhísí Gar Domsa

Aimsigh Lárionaid Dlí agus Seirbhísí Idirghabhála gar duitse.

apply online icon

Déan iarratas ar líne

Déan iarratas ar líne i gcomhair Cúnaimh Dhlí nó priontáil an fhoirm iarratas anseo (PDF)

An bhfuilim i dteideal Cúnamh Dlíthiúil?

Áirigh an dócha go gcáilíonn tú don chúnamh dlí shibhialta.