Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Oifigeach Rochtana

De réir alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005, tá Martina Donnelly ceaptha ina hOifigeach Rochtana ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil.

Mar Oifigeach Rochtana, is í Martina an pointe teagmhála ainmnithe den Bhord um Chúnamh Dlíthiúil le haghaidh daoine faoi mhíchumas ar mian leo ár seirbhísí a úsáid.

Is iad seo a leanas a sonraí teagmhála:

Martina Donnelly
An tAonad Foghlama agus Forbartha,
48/49 Sráid Brunswick Thuaidh
Lána Sheoirse
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 PE0C

Teil: (01) 646 9600
Facs: (01) 646 9799
Ríomhphost: MMDonnelly@legalaidboard.ie