Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Oifigeach Rochtana

De réir alt 26 (2) den Acht um Míchumas 2005, caithfidh an Bord um Chúnamh Dlíthiúil oifigeach rochtana a cheapadh.
Is é an tOifigeach Rochtana pointe teagmhála ainmnithe an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar ár seirbhísí.

Is iad seo a leanas a sonraí teagmhála:

hOifigeach Rochtana
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil.
An Chéad Urlár, Montague Court
7-11Sráid Montague
Baile Átha Cliath 2
D02 FT96

Teil: (01) 477 6250

Ríomhphost: accessofficer@legalaidboard.ie