Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dara Scéim Teanga An Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil 2014 - 2017 Faoi Alt 15 D'Actht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Léigh ar líne

Aighneacht maidir le dréachtú an dara scéim faoi réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 chuig an mBord um Chúnamh Dlíthiúil

Conradh na Gaeilge - Aighneacht a h-aon

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge - Aighneacht a dó

An Bord Um Chúnamh Dlíthiúil Dréachtscéim 2007-2010 Faoi Alt 11 D'Acht na Dteangacha Oifigiúla 2003

Aibreán 2007

Caibidil 1 - Réamhrá

Caibidil 2 – Forbhreathnú Ar An MBord Um Chúnamh Dlíthiúil

Caibidil 3 – An Scéim

Caibidil 4 – Tús agus Forfheidhmiúchán

Márta 2011

Iarraidh ar Aighneachtaí - Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dréachtscéim á réiteach ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil