Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Is é Ráiteas Misin an Bhoird ná

Chun réiteach éifeachtach ar dhíospóidí sibhialta a éascú trí chúnamh dlíthiúil éifeachtúil a bhfuil teacht air go héasca a chur ar fáil agus chun scéimeanna um chúnamh dlíthiúil cóiriúil an Stáit a bhainistiú agus a riar go héifeachtach