Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Eolas i gcomhair Abhcóidí

Ní fhéadfaidh ionad dlí ná aturnae a dhéanann obair chúnamh dhlíthiúil mionteagasc a thabhairt d'abhcóide atá ina bhall de phainéal abhcóidí an Bhoird. Tá painéal abhcóidí amháin ann, a chlúdaíonn gach cineál obair chúnamh dhlíthiúil shibhialta.

Más spéis leat dul isteach sa phainéal, líon amach foirm iarratais. Ní mór duit aontú leis na téarmaí agus coinníollacha de bhallraíocht sa phainéal. Ba cheart an fhoirm iarratais a sheoladh chuig:

Seirbhísí Dlí,
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil,
Sráid an Chalaidh,
Cathair Saidhbhín,
Co. Chiarraí V23 RD36.

Tá sonraí maidir le feidhmiú an phainéal, lena n-áirítear struchtúr na dtáillí leagtha amach sna téarmaí agus coinníollacha.

Iarratas - Painéal Abhcóidí an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta Word (Méid comhaid 22.7 KB)

Iarratas - Painéal Abhcóidí an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta PDF (Méid comhaid 10.7 KB)

Foirm Eilimh Tailli Abhcoidi Word (Méid comhaid 75.2 KB)

Foirm-Eilimh-Tailli-Abhcoidi-PDF (Méid comhaid 75.2 KB)