Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Reachtaíocht

Tá sonraí ar fáil ar an leathanach seo faoin reachtaíocht a bhaineann le cúnamh dlíthiúil. Mar chuid de seo tá an tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995 agus na rialacháin éagsúla a rinneadh faoin Acht. Is iad na Príomhrialacháin ná na Rialacháin um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1996, arna leasú ag na Rialacháin um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 2002 agus ag na Rialacháin um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 2006. Tá comhdhlúthú neamhfhoirmiúil de na Rialacháin seo, ullmhaithe ag an mBord agus tá sé seo san áireamh thíos ar son na héascaíochta.

Tá dlíthe eile a rinne leasú ar an Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995 san áireamh chomh maith.

Tabhair faoi deara le do thoil, go dtabharfaidh roinnt de na naisc thíos thú go dtí leathanaigh atá taobh amuigh de shuíomh idirlín an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil. Gliogáil ar an gcnaipe Ar Ais chun filleadh ar an suíomh seo.

Tá roinnt de na doiciméid seo ar fáil mar chomhaid Microsoft® Word. Mura bhfuil na bogearraí agat chun iad a léamh, is féidir breathnóir saor in aisce a íoslódáil ó shuíomh idirlín Microsoft® agwww.microsoft.com/downloads.

Tá roinnt de na comhaid ar an leathanach seo ar fáil i bhFormáid Doiciméid Shoghluaiste (PDF) amháin. Tá gá le bogearraí Adobe® Acrobat® Reader® le féachaint orthu. Is féidir cóip saor in aisce de Adobe® Acrobat® Reader® a íoslódáil ó shuíomh idirlín Adobe® ag www.adobe.com.

Rialacháin an Chúnaimh Dhlíthiúil Shibhialta 1996-2016 [Comhdhlúite]

S.I. Uimhir 272/2016 Rialacháin an Chúnamh Dhlíthiúil Shibhialta

An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995

Informal consolidation of the Civil Legal Aid Act 1995 and amendments as at 28th October 2014

S.I. Uimhir 272/1996 An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995, (Ordú Tosaithe), 1996

S.I. Uimhir 273/1996 Rialacháin an Chúnaimh Dhlíthiúil Shibhialta, 1996

S.I. Uimhir 8/2002 Rialacháin an Chúnaimh Dhlíthiúil Shibhialta, 2002

S.I. Uimhir 460/2006 Rialacháin an Chúnaimh Dhlíthiúil Shibhialta, 2006

S.I. Uimhir 81/2017 (i mBearla)

Treoir na Comhairle 2002/8/EC ar Chúnamh Dlíthiúil i gcúrsaí trasteorann

Acht na Leanaí, 1997

Acht na gCiontóirí Gnéis, 2001

An tAcht um Leasú an Dlí Choiriúil (Coireanna Gnéis) 2007

Comhdhlúthú Neamhfhoirmiúil na Rialachán um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta