Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Ráiteas Inrochtaineachta

Ár dtiomantas do shuíomh gréasáin inrochtaineachta a choimeád agus an chaoi a ndéanaimidne sin.

Tá rún daingean ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil:

Comhréireacht an tsuímh gréasáin le treoirlínte oifigiúla inrochtaineachta

Ta comhréireacht Leibhéil AA le Treoirlínte maidir le hinrochtaineacht ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.0 ag an suíomh gréasáin seo faoi láthair.

Réimsí le feabhsú agus línte ama

Tá an fhreagracht le caighdeáin inrochtaineachta a chur i bhfeidhm ag brath ar acmhainní an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil.

Conas aiseolas a sheoladh maidir le hinrochtaineacht an tsuímh gréasáin

Cuirfimid fáilte roimh aiseolas faoi inrochtaineacht an tsuímh gréasáin.

Déan teagmháil leis an Oifigeach Inrochtaineachta:

Martina Donnelly,

48-49 Sráid Brunswick Thuaidh

Lána Sheoirse

Margadh na Feirme

Baile Átha Cliath 7

Teileafón: (01) 646 9680

R-phost: MMDonnelly@legalaidboard.ie

Facs: (01) 646 9799

Roinnt tréithe inrochtaineachta den suíomh gréasáin

Téacs a fhéadfaidh an méid atá air a athrú: Féadfaidh tú an chlómhéid ar an suíomh gréasáin seo a athrú ag úsáid do bhrabhsálaí.