Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Séanadh

Cuirtear ábhar an tsuímh idirlín seo ar fáil mar theoir eolais amháin. Tá sé ann chun rochtain phoiblí ar eolas faoin mBord um Chúnamh Dlíthiúil a fheabhsú.

Cé go gcaitear go leor dua ar ábhar a ullmhú le foilsiú ar shuíomh idirlín an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil, ní ghlactar le haon fhreagracht ar, nó ar son an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil as easnaimh, earráidí ná ráitis mhíthreoracha atá le fáil ar aon leathanach den suíomh seo ná aon naisc ina dhiaidh sin le suímh eile, atá ar an suíomh seo. Má tá eolas/dearbhú sa bhreis ag teastáil uait maidir le hábhar an tsuímh seo, téigh i dteagmháil linn le do thoil.