Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe Foirm Cheisteanna

Cuireann an RDC/IDD seirbhís taighde agus iarratais ar fáil don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil agus gníomhaireachtaí áirithe den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  D'fhéadfaí an fhoirm cheisteanna ar líne a líonadh isteach agus a chur ar aghaidh thíos.  Is féidir leat teacht ar leagan 'Word' le híoslódáil freisin agus a chur ar aghaidh i ríomhphost go rdc@legalaidboard.ie

Nóta: Níl teacht ag baill an phobail ar an tseirbhís iarratais seo.

1. Sonraí an Iarratasóra


2. Spriocdháta

(Iarrtar ort a oiread fógra agus is féidir a thabhairt. Tá 5 lá ar a laghad de dhíth orainn.)


3. Mionsonraí an Iarratasóra (Roghnach)

(B'fhéidir go mbeadh na mionsonraí seo de dhíth le linn taighde chun torthaí cuardaigh a athscagadh agus leis an ábharthacht a chinntiú.)

(Optional)

(Optional)

(Optional)

(Optional)

(Optional)

(Optional)


4. Faisnéis faoi Thír Bhunaidh

Fiosrú / Fiosruithe

(Déan liosta de na ceisteanna go léir faoi Thír Bhunaidh.)

(Cuir isteach aon eolas faoin chúlra nó faoin chomhthéacs arbh fhéidir leis cuidiú leis an taighde.)


5. Fiosrú/ Fiosruithe a mBaineann Gné Dhlíthúil Leo

(Déan liosta de na ceisteanna uile.)


6. Iarratais Leabharlainne

(Déan liosta de mhionsonraí mar údar agus/nó teideal agus/nó bliain fhoilsithe más maith leat é a fháil ar iasacht ó leabharlann an IDD/Ionad Doiciméadaithe ar Dhídeannaithe.)

(Tá cóipeáil alt faoi réir rialaithe cóipchirt.)

Íoslódáil Foirm Cóipcheart.


7. Ceisteanna íogaire

An bhféadfaí an t-iarratasóir a aithint ar dhóigh ar bith de dheasca fhiosrú na ceiste seo, nó an mbaineann an cheist le faisnéis íogair, a bhaineann go sainiúil leis an iarrthóir?


8. Foinsí a ceadaíodh

Iarrtar ort liosta a dhéanamh d'aon fhoinsí a ceadaíodh cheana féin agus nár mhaith leat bheith san áireamh agus an freagra seo á fhoirmliú.