Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

    Tá faisnéis thábhachtach sa doiciméad seo maidir leis an nós imeachta ceart chun éilimh ar tháillí ateangaireachta agus / nó aistriúcháin a chur isteach faoin Scéim um Chúnamh Dlíthiúil – Saincheisteanna Coimeádta (tugadh Scéim um Chúnamh Dlíthiúil Ad-hoc an Ard-Aighne air roimhe seo ach thug an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ainm nua air an 1 Eanáir 2013). Ba cheart do gach aturnae agus soláthraí seirbhíse na treoirlínte seo a léamh agus dul i gcleachtadh orthu toisc go seoladh an Bord ar ais éilimh a chuirtear isteach i bhformáid mhícheart nó gan an fhaisnéis riachtanach iontu chuig an aturnae iomchuí le haghaidh tuilleadh airde.

    Tá faisnéis thábhachtach sa doiciméad seo maidir leis an nós imeachta ceart chun leas a bhaint as seirbhísí finné saineolach (m.sh. saineolaí leighis) nó chun tuarascáil a choimisiúnú agus éilimh a chur isteach ina dhiaidh sin faoin Scéim um Chúnamh Dlíthiúil – Saincheisteanna Coimeádta. Ba cheart do gach soláthraí seirbhísí agus aturnae na treoirlínte sin a léamh agus dul i gcleachtadh orthu toisc go seolfaidh an Bord ar ais éilimh a chuirtear isteach i bhformáid mhícheart nó gan an fhaisnéis riachtanach chuig an aturnae iomchuí le haghaidh tuilleadh Ba cheart an doiciméad seo a léamh i gcomhar le Forálacha agus Treoirdhoiciméad na Scéime um Chúnamh Dlíthiúil – Saincheisteanna Coimeádta atá ar fáil ag na sonraí teagmhála in Alt 7.

    Finnéithe saineolacha agus soláthróirí seirbhíse i gcásanna coiriúla