Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Sonraí Teagmhála maidir leis an Scéim um Chúnamh Dlí Choiriúil agus na Scéimeanna Ad-hoc

An tAonad um Chúnamh Dlí Choiriúil
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
48/49 Sráid Brunswick Thuaidh
Lána Sheoirse
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 PE0C

 

DX 1085 Na Ceithre Cúirteanna

T: (01) 6469644

R: cla@legalaidboard.ie

 

Má tá ceist ar bith agat faoi chúnamh dlí coiriúil a fháil le haghaidh do cháis áirithe féin, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gCléireach/Cláraitheoir cúirte cuí.

 

Má tá ceist ghinearálta agat maidir le riarachán na príomh-Scéime um Chúnamh Dlí Choiriúil nó maidir leis an bPainéal um Chúnamh Dlí Choiriúil,  déan teagmháil leis an Rannán Beartas Cúirte den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, le do thoil.