Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Preasráitis


Tá roinnt de na doiciméid seo ar fáil mar chomhaid Microsoft® Word. Mura bhfuil na bogearraí agat chun iad a léamh, is féidir breathnóir saor in aisce a íoslódáil ó shuíomh idirlín Microsoft® ag www.microsoft.com/downloads.

Tá roinnt de na comhaid ar an leathanach seo ar fáil i bhFormáid Doiciméid Shoghluaiste (PDF) amháin. Tá gá le bogearraí Adobe® Acrobat® Reader® le féachaint orthu / chun íoslódáil a dhéanamh ar na comhaid / nó chun na comhaid a phriontáil. Is féidir cóip saor in aisce de Adobe® Acrobat® Reader® a íoslódáil ó shuíomh idirlín Adobe® ag www.adobe.com.

Nollaig 2016
Tugann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil éileamh seasta le fios ar sheirbhísí dlí

Samhain 2016
Bord um Chúnamh Dlíthiúil nua a cheapadh

Mheán Fómhair 2016
Osclóidh an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais chéad ionad dlí comhlonnaithe agus oifig idirghabhála teaghlaigh an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil

Mheán Fómhair 2016
Cuireann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil fáilte roimh ‘Abhaile’ – an tSeirbhís Réitigh Riaráistí Morgáiste, a sheolfaidh an Rialtas

Samhain 2015
Tugann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil ardéileamh leanúnach le fios ar a seirbhísí dlí

Samhain 2014
Tugann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil ardéileamh leanúnach le fios ar a seirbhísí dlí

Eanáir 2014 - 
Tugann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil le fios go bhfuil éileamh leanúnach ann ar sheirbhísí dlí

Nollaig 2012 - 
Tuairiscíonn an Bord um Chúnamh Dlíthiúil méadú suntasach san éileamh ar sheirbhísí dlí

Deireadh Fómhair 2010 -
Tuairiscíonn an Bord um Chúnamh Dlíthiúil méadú suntasach san éileamh ar sheirbhísí dlí

Nollaig 2010 -
Tuairiscíonn an Bord um Chúnamh Dlíthiúil méadú suntasach san éileamh ar sheirbhísí dlí

Mheán Fómhair 2008 -
Tarraingíonn tuarascáil bhliantúil an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil aird ar an méadú atá tagtha ar éileamh

July 2008 -
Launch of the Legal Aid Board Annual Report 2007

October 2007 -
Launch of the Legal Aid Board Annual Report 2006 

June 2007 -
Legal Aid Board launches revised website

January 2007 -
Demand for civil legal aid increased in 2006