Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Cárta Aiseolais do Custaiméri

Cabhraigh linn ár seirbhís a fheabhsú tríd do thuairimí a roinnt linn.

Ár Misean

Chun réiteach éifeachtach ar dhíospóidí sibhialta a éascú trí chúnamh dlíthiúil éifeachtúil a bhfuil teacht air go héasca a chur ar fáil agus chun scéimeanna um chúnamh dlíthiúil cóiriúil an Stáit a bhainistiú agus a riar go héifeachtach.

Rochtain ar an oifig
Glaineacht
Compoird
Príobháideachas
Má tá gearán agat, feach ár ar nós imeachta cúram custaiméirí agus gearáin