Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Aimsigh Oifig Idirghabhála


Svuít 10, An Chéad Urlár, 
Ionid Gnó Inish Carraig, 
Oiléain Óir,
Baile Átha Luain
Contae na hIarmhí
N37 V278

Fón: (090) 6420970
Facs: (090) 6477011
Uaireanta oscailte: Dé Luain, Dé Máirt & Dé Céadaoin 9am - 1pm, 2pm - 5pm.

An gceathrú hurlár,
Teach Dolphin, 
Baile Átha Cliath 2
D02 RR76

Fón: (01) 672 5886
Uaireanta oscailte: Dé Luain go Dé hAoine, 9am - 1pm agus 2pm - 5pm

West End House, 
West End Business Park, 
Snugborough Road Extension, 
Blanchardstown, 
Dublin 15
D15 KPW7

Fón: (01) 811 8650 
Facs: (01) 821 1877
Uaireanta oscailte: Dé Luain to Dé hAoine, 9am to 1pm and 2pm to 5pm

Aonad 2, 
Plás Margadh, 
Príomhshráid, 
Trá Lí, 
Ciarraí,
V92 W8YY

Fón: (066) 718 6100 
Facs: (066) 7129332 
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9am - 1pm, 2pm - 5pm. 
Dé Céadaoin 9am - 12.30pm (admin cover)

Oifig Cúirte Thrá Lí, Centrepoint, Bóthar John Joe Sheehy, Tra Lí, Co. Chiarraí

Fón: (066) 717 8700 

Athraínn uaireanta oscailte

9 Lower Ormond Quay, 
Baile Átha Cliath 1
D01 KF95

Fón: (01) 874 7446
Facs: (01) 874 7449
Uaireanta oscailte: Dé Luain go Dé hAoine, 9am to 1pm and 2pm to 5pm

3rd Floor,
Hibernian House, 
80A An Meal Theas, 
Corcaigh
T12 ACR7

Fón: (021) 425 2200
Facs: (021) 425 1331
Uaireanta oscailte: Dé Luain go Dé hAoine, 9am to 1pm agus 2pm to 5pm

3rd Floor,
Forte Lynn House,
Leitir Ceanainn,
Dhún na nGall
F92 R6NF

Fón: (074) 910 2240
Facs: (074) 912 5680
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9am -1pm, 2pm - 5pm.
Dé Céadaoin 9am - 12.30pm (admin cover)

An tríú hurlár,
Merchant's Square,
Sráid na nDuganna Nua,
Gaillimh
H91 D37R

Fón: (091) 509730
Facs: (091) 567623
Uaireanta oscailte: Dé Luain go Dé hAoine, 9am - 1pm agus 2pm - 5pm

Aonad 261,
1ú Úrlar, Gandon Court
Port Laoise, 
Laoise,
R32 RY6V

Fón: (057) 869 5730
Facs: (057) 869 5723
Uaireanta oscailte: Dé Máirt and Dé Céadaoin 9am - 1pm & 2pm - 5pm, 
Déardaoin 9am - 12.30pm (admin cover)

Family Mediation Service
Unit 8 Redmond Square
Wexford
Y35 DX43

Fón: (053) 916 3050 
Facs:(053) 912 3576
Uaireanta oscailte: Dé Luain& Dé Máirt9am - 1pm, 2pm - 5pm.
Dé Céadaoin9am - 12.30pm (admin cover)

10 Seatown Place,
Dún Dealgan, 
Lú,
A91 F2R9

Fón: (042) 935 9410 
Facs: (042) 933 8514
Uaireanta oscailte: Dé Máirt & Déardaoin 9.30am - 1pm, 2pm - 5.30pm.
Dé Céadaoin 9am - 12.30pm (admin cover)

3rd Floor, 
Riverpoint, 
Lower Mallow Street,
Limerick
V94 WC6A

Fón: (061) 214310
Facs: (061) 312225
Uaireanta oscailte: Dé Luain go Dé hAoine, 9am to 1pm and 2pm to 5pm

c/o Family Centre, 
Chapel St, 
Castlebar, 
Co. Mayo
F23 PH39

Fón: (094) 903 5120 
Facs: (094) 903 7811
Uaireanta oscailte: Déardaoin & Dé hAoine 9am - 1pm, 2pm - 5pm.
Dé Céadaoin 9am - 12.30pm (admin cover)

Riar ó lá go lá:

48/49 Sráid Brunswick Thuaidh,
Lána Sheoirse,
Baile Atha Cliath 7
D07 PE0C

Fon: 01 6469600

13B Wallace House, 
Maritana Gate, 
Canada St, 
Waterford
X91 YD79

Fón: (051) 860460 
Facs: (051) 860359
OUaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9am - 1pm, 2pm - 5pm.
Dé Céadaoin 9am - 12.30pm (admin only)

Cuireann an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh seirbhís eolais agus idirghabhála ar fáil i 6 Cúirteanna Dúiche ar fud na tíre i láthair na huaire: Teach an Charnáin Baile Átha Cliath, An Nás, An tAonach, Cluain Meala, Cathair Luimnigh, Cathair Chorcaí agus Trá Lí.

Level 6,
Quayside Shopping Centre, 
Wine Street, 
Sligo
F91 VX7P

Fón: (071) 915 4260
Facs: (071) 915 3038
Uaireanta oscailte: Dé Luain & Dé Máirt 9am - 1pm, 2pm - 5pm. 
Dé Céadaoin 9am - 12.30pm (admin cover)

The Rere, 
Tallaght Social Services Centre, 
An Chearnóg, 
Tamhlacht, 
Baile Átha Cliath 24
D24 DCF2

Fón: (01) 414 5180 
Facs: (01) 462 5956
Uaireanta oscailte: Dé Luain go Dé hAoine, 9:30am to 1pm and 2pm to 5pm