Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Ateangairí agus Aistritheoirí

Tá conradh i bhfeidhm ag an mBord chun seirbhísí ateangaireachta a chur at fáil do gach oifig seachas Cúnamh Dlí Coiriúil. Ní mór céadú a fháil trí aighneacht le haghaidh údaráis chun ateangaire a fhostú ag an gcéim chomhairle. Má thugtar ceadú ní mór an t-ateangaire a fhostú ón gcuideachta a bhfuil an conradh aige san am i láthair chun seirbhísí ateangaireachta a chur ar fáil i láthair na huaire. Féadann Seirbhísí Dlí a dhiúltú íoc as seirbhísí ateangaire a fostaíodh gan údarás. In imthosca áirithe, féadann Seirbhísí Dlí údarás a thabhairt cuideachta mhalartach a úsáid i gcás nach féidir an conraitheoir a úsáid. Ní mór foirmeacha freastail ateangaire a chomhlánú maidir le cliaint ionaid dlí agus cliaint tearmainn araon.

 

Ní mhaoiníonn an Bord costais taistil d'ateangairí ach amháin i gcás ina n-iarrtar ar ateangaire turas i bhfad ar leith a dhéanamh mar gheall ar easpa ateangairí in áit áirithe, agus sa chás sin ní mór an costas taistil a bheith údaraithe roimh ré ag an mBord. Is féidir seirbhísí ateangaireachta a chur ar fáil ar an nguthán freisin. Maidir le ceadú taistil a iarraidh do chliaint nach mbaineann a gcásanna le cúrsaí tearmainn ba cheart don chonraitheoir an t-iarratas a chur ar ríomhphost chuig legalservices&support@legalaidboard.ie agus ainm an ionaid dlí a bheith i líne an ábhair le gur féidir na baill foirne ábhartha an t-iarratas a mheas agus freagra a thabhairt air ar ríomhphost, agus cóip an ríomhphoist sin a chur chuig ball foirne an ionaid dlí. Ba cheart don chonraitheoir freagra a thabhairt go díreach chuig an ionad dlí agus a dhearbhú cé acu atá ateangaire ar fáil nó nach bhfuil ateangaire ar fáil don choinne is gá.

 

Má thagann sé chun solais gur gá ateangaire a úsáid i ndiaidh deimhniú cúnamh dlí a bheith deonaithe, ba cheart leasú ar an deimhniú a lorg seachas údarás a lorg 

 

Déantar údarás a cheadú go huathoibríoch chun ateangairí a fhostú i gcásanna tearmainn.

 

Ba cheart do Chleachtóirí Príobháideacha a n-áirithintí a dhéanamh trí theagmháil ríomhphoist/gutháin. Ba cheart don chonraitheoir sonraisc maidir le háirithintí CP (cliaint ionad dlí) a threorú chuig Tacaíocht Seirbhísí Dlí. Ba cheart sonraisc maidir le háirithintí CP (cliaint tearmainn) a chur ar ríomhphost chuig Interpretations@legalaidboard.ie (Aonad Tacaíochta Mhargadh na Feirme NBS) lena gceadú, lena bpróiseáil agus lena gcur ar aghaidh chuig an Aonad Airgeadais le haghaidh íocaíochta.

 

Tabhair faoi deara go bhfuil conarthaí ar leith ag an mBord chun seirbhísí ateangaireachta a chur ar fáil agus chun cáipéisí a aistriú.

Tá na rátaí seo a leanas táscach ach ní iontu ach achoimre, tá liosta iomlán de na teangacha clúdaithe agus na rátaí ar fáil ar Chlár Feasachán an BCD.

 

Le haghaidh agallamh/éisteachtaí/agallamh sceidealaithe a reáchtáiltear ar an láthair, Costas na Chéad Uaire €23, costas in aghaidh gach 15 nóiméad eile €5.75

 

Le haghaidh ateangaireachta ar an nguthán costas in aghaidh an nóiméid €0.63.

 

Seirbhís ateangaire ar an láthair (25 huaire sa tseachtain, san iomlán ag clúdach gach teanga is gá) - €23 san uair

Costais chineálacha le haghaidh Seirbhísí Ateangaireachta ar an láthair

 

 

In aghaidh tréimhse sontaithe

Costas

 

 

 

 

San Uair

€23.00

 

Sa lá

€161.00

7 n-uaire

 

Sa tSeachtain

€644.00

35 uair

 

Sa Mhí

€2,576.00

140 uair

 

   

Le haghaidh agallamh/éisteachtaí/agallamh sceidealaithe a reáchtáiltear ar an láthair, Costas na Chéad Uaire €23, costas in aghaidh gach 15 nóiméad eile €5.75

 

Le haghaidh ateangaireacht ar an nguthán costas in aghaidh an nóiméid €0.63.

 

Seirbhís ateangaire ar an láthair (25 huaire sa tseachtain, san iomlán ag clúdach gach teanga is gá) - €23 san uair

Costais chineálacha le haghaidh Seirbhísí Ateangaireachta ar an láthair

 

 

In aghaidh tréimhse sontaithe

Costas

 

 

 

 

San Uair

€23.00

 

Sa lá

€161.00

7 n-uaire

 

Sa tSeachtain

€644.00

35 uair

 

Sa Mhí

€2,576.00

140 uair

 

  

Aistriúchán doiciméad

Tá conradh ag an mBord maidir le haistriúchán doiciméad.  I gcás ina ndeonaítear deimhniú leasaithe chun aistriúchán a fháil ar cháipéisí ní mór an t-aistriúchán sin a fháil ón ngnólacht atá faoi chonradh san am i láthair, ag ráta nach mó ná rátaí comhaontaithe an Bhoird (féach thíos).  Tabhair faoi deara: tráth scríofa na cáipéise seo, ní chlúdaíonn an conradh seo aistriúcháin go Gaeilge agus aistriúcháin ón nGaeilge.

 

Is gnáth údarás a cheadú maidir leis na haicmí cáipéise seo a leanas:

  • Deimhnithe Breithe, Báis, Pósta, srl;
  • Taifid Mhíleata;
  • Pasanna agus doiciméid eile aitheantais (Cártaí C.A. Náisiúnta;  C.A. Fostaíochta, cártaí mic léinn de ghnáth)
  • Deimhnithe Liachta;
  • Ordaithe Cúirte; agus
  • Toghairmeacha.

 

Maidir le doiciméad ar bith eile a mheastar is gá chun tacú le cás cliaint, ba cheart cur síos achomair a fháil ón gcliant, agus ba cheart dó nó di sleachta ábhartha a mharcáil lena n-aistriú laistigh den doiciméad. Ba cheart d'oibrí cásanna leithleacha/aturnae atá den tuairim go bhfuil údar maith leis an doiciméad a aistriú mar gheall ar ábhar an doiciméid sin:-

  • smaoineamh air an cosúil go bhfuil údar maith leis an gcaiteachas a bhaineann le haistriúchán a fháil sna himthosca;
  • a dheimhniú in a t(h)uairim féin gur gá le haistriúchán den sórt sin; agus
  • údar na tuairime seo a thabhairt.

  

Aistriúcháin

Is iad seo a leanas rátaí comhaontaithe an Bhoird le haghaidh aistriúchán:

 

 

 

 

Aistriú go Béarla ó

Aistriú ó Bhéarla go

Teanga

 Costas In Aghaidh An Fhocail

Teanga

 Costas In Aghaidh An Fhocail

Acholi

0.059

Acholi

0.059

Albáinis

0.059

Albáinis

0.059

Amáiris

0.059

Amáiris

0.059

Araibis

0.059

Araibis

0.059

Airméinis

0.059

Airméinis

0.059

Asarbaiseáinis

0.059

Asarbaiseáinis

0.059

Bajuni

0.059

Bajuni

0.059

Bealarúisis

0.05

Bealarúisis

0.05

Beangáilis

0.059

Beangáilis

0.059

Boisnis

0.059

Boisnis

0.059

Burmais

0.059

Burmais

0.059

Siséivis

0.059

Siséivis

0.059

Sínis (Mandairínis)

0.059

Sínis (Mandairínis)

0.059

Cróitis

0.059

Cróitis

0.059

Seicis

0.059

Seicis

0.059

Dairis

0.059

Dairis

0.059

Ollainnis

0.059

Ollainnis

0.059

Fairsis

0.059

Fairsis

0.059

Fraincis

0.059

Fraincis

0.059

Seoirsis

0.059

Seoirsis

0.059

Gearmáinis

0.059

Gearmáinis

0.059

Gréigis

0.059

Gréigis

0.059

Eabhrais

0.059

Eabhrais

0.059

Hiondúis

0.059

Hiondúis

0.059

Iodáilis

0.05

Iodáilis

0.05

Kazhak

0.05

Kazhak

0.05

Congóis

0.059

Congóis

0.059

Kinyamulenge

0.059

Kinyamulenge

0.059

Ciniaruaindis

0.059

Ciniaruaindis

0.059

Coirdis Curmainsis

0.059

Coirdis Curmainsis

0.059

Coirdis Sorani

0.059

Coirdis Sorani

0.059

Cirgisis

0.059

Cirgisis

0.059

Liongáilis

0.059

Liongáilis

0.059

Malaeis

0.059

Malaeis

0.059

Mailéalaimis

0.059

Mailéalaimis

0.059

Moldóvach

0.05

Moldóvach

0.05

Neipealach

0.059

Neipealach

0.059

Oraimis

0.059

Oraimis

0.059

Paistis

0.059

Paistis

0.059

Polainnis

0.059

Polainnis

0.059

Portaingéilis

0.059

Portaingéilis

0.059

Puinseáibis

0.059

Puinseáibis

0.059

Rómáinis

0.05

Rómáinis

0.05

Rúisis

0.05

Rúisis

0.05

Seirbis

0.059

Seirbis

0.059

Sindis

0.059

Sindis

0.059

Siolónach

0.059

Siolónach

0.059

Somáilis

0.059

Somáilis

0.059

Svahaílis

0.059

Svahaílis

0.059

Sualainnis

0.059

Sualainnis

0.059

Tagálaigis

0.059

Tagálaigis

0.059

Tamailis

0.059

Tamailis

0.059

Tigrinis

0.059

Tigrinis

0.059

Tuircis

0.059

Tuircis

0.059

Úcráinis

0.05

Úcráinis

0.05

Urdais

0.059

Urdais

0.059

Uigiúiris

0.059

Uigiúiris

0.059

Úisbéiceastáinis

0.059

Úisbéiceastáinis

0.059

Vítneaimis

0.059

Vítneaimis

0.059

Iarúibis

0.059

Iarúibis

0.059

 

Tá gach ráta luaite ar leith ó CBL @ 23%

Tabhair faoi deara le do thoil: Tá rátaí éagsúla ann ag brath ar an teanga