Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Cosaint Sonraí

Tá freagrachtaí againn mar rialitheoir sonraí faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998 agus 2003, sonraí cliaint a chosaint.

I measc iad siúd tá; na sonraí a choimeád do chuspóirí sonraithe agus cuspóirí dleathacha amháin, na sonraí a choimeád sábháilte agus slán, agus gan na sonraí a choimeád níos faide ná mar atá riachtanach. De ghnáth coimeádfaidh ionaid dlí do shonraí ar feadh seacht mbliana tar éis do chás a bheith críochnaithe, agus scriosann siad na sonraí go cúramach i ndiaidh sin. D'fhéadfaí do shonraí a choimeád níos faide ná sin dá mba rud é gur ghníomhaigh an ionad dlí thar ceann tú féin i dtaobh traschur maoine nó cúrsaí casta eile.

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag:

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil,

48/49 Sráid Brunswick Thuaidh,

Lána Sheoirse,

Margadh na Feirme,

Baile Átha Cliath 7 D07 PE0C