We use cookies to give you the best possible online experience. If you continue, we'll assume you are happy for your web browser to receive all cookies from our website. See our Privacy & Cookie policy statement for more information on cookies and how to manage them.

Procesul de acordare a azilului

Procesul de acordare a azilului este procesul prin care se hotãrãºte referitor la cererea dvs. de obþinere a statutului de refugiat. În cazul în care, la finalizarea procesului, sunteți declarat/ã refugiat/ã veți beneficia de anumite drepturi inclusiv dreptul de a locui în Irlanda, dreptul ca anumiþi membri ai familiei sã locuiascã împreunã cu dvs. și dreptul la muncã.

Formularul de cerere
Va trebui sã completaþi un formular de cerere furnizat de cãtre Oficiului Comisarului pentru Cererile de Refugiat (ORAC). Este posibil sã fi fãcut deja acest lucru. Acest document stã la baza solicitãrii de azil și este foarte important sã prezentaþi integral în document motivele care v-au determinat sã vã pãrãsiți propria țarã.

Formularul trebuie returnat la ORAC în interval de douã (2) sãptãmâni.

Vã recomandãm ca înainte de completarea chestionarului sã vã înregistraþi la Comisia de asistențã juridicã sau sã obțineți consiliere juridicã în privat.

În cazul în care ORAC considerã cã anterior ați aplicat pentru azil într-o altã țarã a Uniunii Europene, aceștia vor solicita autoritãþilor din respectiva țarã sã confirme dacã amprentele dvs. existã sau nu în baza lor de date. În cazul în care se confirmã acest lucru, probabil cã ORAC va încerca sã vã transfere în țara respectivã fãrã a lua în considerare solicitarea dvs. de azil. În cazul unei astfel de situații, puteți face o contestație.

ORAC va lua în considerare cererea de azil formulatã de dvs. care include eventualii copii minori care se aflã în Irlanda cu dvs. În cazul în care copilul sau copiii dvs. au temeri separate sau distincte de ale dvs. și le pot exprima, trebuie sã faceți o cerere separatã pentru aceștia. Cererea dvs. trebuie sã cuprindã temerile pe care le aveți în legãturã cu propria persoanã și copilul sau copiii în cazul în care aceștia ar fi returnați în țara dvs. de origine.
Cererile de azil din partea copiilor neînsoțiți (separaþi)

Cererea de azil din partea copiilor neînsoțiți (separaþi)
În cazul în care sunteți minor/ã (18) și nu sunteți însoþit/ã de un adult, decizia pentru depunerea unei cereri de acordare a statutului de refugiat va fi luatã de cãtre Agenția pentru Copil și Familie TUSLA. Funcþionarul TUSLA desemnat sã facã cererea vã va oferi consiliere în legãturã cu completarea formularului. De asemenea, aceștia vã vor însoþi la interviurile și audierile care au loc în legãturã cu cererea dvs.

Interviul
În momentul în care ORAC este pregãtit sã se ocupe de cererea dvs. veți fi chemat/ã la un interviu. În momentul în care vã înregistraþi la ORAC, se va programa un interviu. În cazul în care aveți nevoie de interpret, vi se va pune unul la dispoziție. Intervievatorul vã va pune întrebãri pe baza informațiilor din formularul de cerere. Este important sã relatați toate motivele care v-au determinat sã vã pãrãsiți țara și motivul pentru care nu vã puteți întoarce. Orice informație neprecizatã în formular sau în timpul interviului nu poate fi luatã în calcul de cãtre ORAC în momentul luãrii deciziei de fi declarat/ã sau nu, refugiat/ã. În loc sã așteptați sã fiți întrebat/ã de intervievator, ar trebui sã relatați întregul șir de evenimente.

La sfârșitul interviului, notele de interviu vã vor fi citite și veți fi rugat/ã sã le semnaþi pentru a confirma cã sunt corecte. Vi se poate înmâna o copie și în acest caz copia trebuie transmisã imediat Comisiei de asistențã juridicã sau consilierului dvs. juridic. În orice caz, trebuie sã solicitaþi o copie a notelor de interviu. În cazul în care intervievatorul vã solicitã sã furnizați documente sau informații într-un interval fix de timp, ar trebui sã vã conformați acestei solicitãri. Orice document pe care îl puteți furniza în sprijinul solicitãrii pentru acordarea statutului de refugiat vã poate fi de mare ajutor.

Decizia Comisarului pentru cererile de refugiat
Comisarul va lua o decizie referitoare la recomandarea de a fi declarat/ã sau nu, refugiat/ã. În luarea deciziei, Comisarul ține cont de definiþia refugiatului.

Secțiunea 2 din legea cu privire la refugiaþi pe 1996 precizeazã cã un refugiat este:

"o persoanã care, din cauza unei temeri bine fondate de a fi persecutatã, pe motive de rasã, religie, naþionalitate, apartenenþã la un anumit grup social sau opinie politicã, este în afara țãrii în care își are cetãþenia și nu poate sau, din cauza unei astfel de temeri nu este dispusã sã beneficieze de protecția respectivei țãri...”
În cazul în care comisarul recomandã declararea dvs. ca refugiat/ã, veți fi informat/ã prin intermediul unei scrisori. Ulterior, veți primi o scrisoare din partea Serviciului Irlandez de Naturalizare și Imigrare cu drepturile dvs.

În cazul în care comisarul nu recomandã declararea dvs. ca refugiat/ã, veți primi o scrisoare recomandatã din partea ORAC prin care veți fi informat/ã. În cazul în care doriți sã faceți contestație aveți la dispoziție zece (10) sau cincisprezece (15) zile lucrãtoare de la data primirii scrisorii. În cazul în care sunteți din Croația, Nigeria sau Africa de Sud sau în cazul în care ORAC constatã cã ați furnizat informații false, contradictorii sau eronate referitoare la cererea de azil, aveți la dispoziție 10 zile lucrãtoare. În toate celelalte cazuri, termenul limitã este de 15 zile lucrãtoare. Aceste limite sunt stricte. În cazul în care primiți o scrisoare de refuz din partea ORAC, luați legãtura imediat cu RLS sau cu reprezentantul juridic privat. .

Contestaþia la Tribunalul de Apel pentru Refugiaþi (RAT)
Contestaþia se poate înainta doar în scris sau puteți avea dreptul la o audiere oralã din partea RAT. În cazul în care contestaþia este doar în scris, decizia se va lua pe baza documentelor trimise la RAT de cãtre dvs. sau în numele dvs.

Contestația oralã diferã de interviul susținut la ORAC. Mai întâi, veți fi chestionat/ã de cãtre propriul consilier juridic și apoi de cãtre un reprezentant al ORAC. Membrul Tribunalului de Apel pentru Refugiați, adicã persoana care audiazã contestaþia și ia decizia, vã poate pune la rândul sãu o serie de întrebãri.

Decizia RAT
În mod normal, membrul Tribunalului de Apel pentru Refugiaþi emite o decizie în termen de câteva sãptãmâni de la audiere. Decizia va fi fie de recomandare sau de nerecomandare a declarãrii statutului de refugiat. În cazul în care decizia Tribunalului de Apel pentru Refugiaþi este pozitivã - adicã precizeazã cã trebuie sã vi se acorde statutul de refugiat/ã, veți fi informat/ã prin intermediul unei scrisori din partea RAT. De asemenea, veți primi o scrisoare și din partea Serviciului Irlandez de Naturalizare și Imigrare prin care veți fi informat/ã în legãturã cu drepturile dvs. În cazul în care se decide respingerea contestației, RAT vã va informa prin intermediul unei scrisori.

Refuzul acordãrii statutului de refugiat
În cazul în care în urma contestației nu vi se acordã statutul de refugiat, probabil cã veți primi o scrisoare din partea Serviciului Irlandez pentru Naționalitate și Imigrare (INIS) prin care veți fi informat/ã cã ministrul intenþioneazã sã vã deporteze. Veți avea la dispoziție patru opțiuni dupã cum urmeazã:

1. Sã adresați plângeri ministrului în termen de 15 zile lucrãtoare în care sã argumentaþi motivul pentru care ar trebui sã vi se permitã sã rãmâneți pe teritoriul statului (denumit frecvent „permis de ședere”);
2. Sã aplicaþi pentru protecție subsidiarã;
3. Sã pãrãsiți statul înainte ca ministrul sã decidã chestiunea și sã informați ministrul în scris în legãturã cu aranjamentele pe care le-ați fãcut în acest scop;
4. Sã consimțiți executarea ordinului de deportare în interval de 15 zile lucrãtoare.

Cererile pentru permisiunea de ședere și/sau protecție subsidiarã trebuie fãcute într-un termen strict de 15 zile lucrãtoare. În momentul primirii notificãrii este important sã contactați Comisia de asistențã juridicã sau consilierul juridic privat.

Protecția subsidiarã
Protecția subsidiarã protejeazã persoanele supuse unui risc de vãtãmare gravã în țara de origine.

Cererile de protecție subsidiarã sunt examinate de Serviciul Irlandez pentru Naționalitate și Imigrare (INIS). Așa cum s-a menționat deja, INIS vã va comunica în scris dacã solicitarea dvs. a fost respinsã de ORAC sau dacã primiți o decizie negativã din partea RAT. INIS vã va informa în scris și în cazul în care aveți o cerere pentru permis de ședere fãcutã înainte de 30.04.2009 și asupra cãreia nu s-a luat încã o decizie.

Ordinul de deportare
În cazul în care nu sunteți declarat/ã refugiat/ã sau nu ați primit permisiunea de a rãmâne pe teritoriul statului sau dacã nu ați primit protecție subsidiarã sau dacã alegeți sã nu vã întoarceþi voluntar în țara dvs. de origine, (repatriere), veți primi un ordin de deportare. În cazul în care ați primit un ordin de deportare, puteți avea probleme dacã pe viitor încercați sã intraþi într-un stat membru UE.

Format Word

Aceastã broºurã este disponibilã sub formã de fișierMicrosoft® Word, dacã nu aveți software-ul necesar pentru a o citi, puteți descãrca un vizualizator gratuit de pe site-ul Microsoft® www.microsoft.com/downloads.
Iunie 2014