Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Iarratas a chur isteach ar chúnamh dlíthúil sibhialta agus comhairle ar líne

Iarratas a chur isteach ar chúnamh dlíthúil sibhialta agus comhairle ar líne.
Má tá sibh ina chónaí i bPhoblacht na hÉireann agus má tá teacht sibh ar ríomhaire pearsanta leis an idirlíon, bíonn sibh abálta iarratas a chur isteach ar chúnamh dlíthúil sibhialta agus comhairle ar líne. Ríomh a dhéanann sibh an iarratas a chur isteach ar líne, ba mhaith muid an eolas síos a leamh go cúramach ar dtús a mholadh.

Cén rúdaí atá ag teastáil dom chun iarratas a chur isteach?
Beidh teacht ar ríomhaire pearsanta leis an idirlíon ag teastáil uait. Comh maith le sin, beidh na rúdaí síos ag teastáil uait:
• Duillín pá / P60, admháil ar leas sóisialta, nó Fógra don Cáinmheas óna Coimisinéirí Ioncaim / Iniúchaim Cuntais.
• Eolas faoin aon ioncam eile a fhaigheann sibh (m.sh. íocanna coinneáil).
• Eolas faoin cáin ioncaim, Árachas Sóisialta Pá – Choibhneasta (PRSI) agus Muirear Sóisialta Uilíoch (USC), (beidh an eolas seo ar fáil ar an duillín pá nó ar an Fógra don Cáinmheas ón Coimisinéirí Ioncaim).
• Eolas faoin íocanna morgáiste / cíos.
• Garluach ar do príomh sócmhainní seachas an tithe atá sibh ina chónaí.
• Luach ar aon taisce agat.
• An luach ar aon iasachtaí / fiacha atá fós le h-íoc.

An bhfuil mé abálta scrúdú a dhéanamh faoin intofacht roimh a chuirim an iarratas isteach?
Cinnte, beidh sibh abálta an áireamhán airgeadais intofacht ar líne a úsáid.
Scrúdaíonn an áireamhán intofacht an ioncam agus sócmhainní atá agat chun a fháil amach an bhfuil sibh intofa airgeadais don chúnamh dlíthúil. Níor sheolann sé aon eolas dúinn agus scriosann sé an eolas, a chuireann sibh isteach, sa deireadh.
Scrúdaíonn an áireamhán intofacht an cáilaíonn sibh, ó taobh airgeadais, do chúnamh dlíthúil. Ní scrúdaíonn sé an fhaigheann sibh chúnamh dlíthúil don chás áirithe atá agat. Caithfidh an fadhb dlíthúil atá agat cheann faoin chúnamh dlíthúil sibhialta agus má theastaíonn sibh ionadaíocht sa chúirt, féachfaimid ar na buntáistí don chás.

An bhfuil mé abálta an iarratas ar líne a úsáid má chónaím taobh amuigh den Phoblacht na hÉireann?
Níl. Féach anseo don eolas faoin iarratas a dhéanamh don chúnamh dlíthúil má chónaíonn sibh taobh amuigh Phoblacht na hÉireann.

An bhfuil mé abálta iarratas a dhéanamh chun cabhair liom leis an iarratas tearmann ar líne?
Níl. Féach anseo chun níos mó eolas a fháil faoin iarratas ar chúnamh dlíthúil don cosaint idirnáisiúnta in Éirinn.

An bhfuil mé abálta mo fón clíste nó táibléad a h-úsáid chun iarratas don chúnamh dlíthúil a chur isteach ar líne?
Tá an iarratas ar líne, déanta chun obair ar gach fón póca, táibléad, agus ríomhaire pearsanta, srl.

“Cén fáth a gcaithfidh mé iarratas a dhéanamh ar chúnamh dlíthúil?”
Nuair atá sibh ag déanamh an roinn “cén fáth a gcaithfidh mé iarratas a dhéanamh ar chúnamh dlíthúil” sa foirm iarratais, ba cheart duit gach rud faoin fadhb dlíthúil, atá agat, a chuirtear isteach san iarratas. Ní gá sibh téarmaíocht dlíthúil a úsáid (ach má tá an téarmaíocht ceart sibh, beidh sé cabhrach é a úsáid). Má tá cúis / chás dlíthúil ar súil chéanna féin, cuirfidh eolas faoi san iarratas. Má tá dáta sa chúirt sibh, cuirfidh é san iarratas agus inis dúinn cén chúirt (m.sh. Teach Deilf, Cúirt Chuarda Corcaigh, srl.). Má tá cás sibh faoi gortú atá ort nó faoi sárú ar dualgas cúram, bíonn sé an – tábhachtach go inis dúinn cathain a tharla an gortú / sárú, agus / nó cathain a fuair sibh amach faoi.
Cé go bhfuil sé cabhrach alán eolas a thabhairt dúinn, dé ghnáth ní gá sibh aon spás a úsáid seachas an spás sa bosca ar an foirm iarratas.
Conas a chuirim iarratas isteach ar líne?
Iarratas don chúnamh dlíthúil sibhialta agus comhairle ar líne.
Nóta: caithfidh sibh an brabhsálaí gréasáin a dhúnadh nuair atá sibh críochnaithe leis an iarratas. Ní bhíonn sibh abálta ach iarratas amháin a dhéanamh ar líne i séisiún brabhsálaí amháin.