Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Déan Teagmháil leis an gCeannoifig

Aimsigh Ionad Dlí

Aimsigh Ionad Dlí gar duit ar léarscail.

Aimsigh Oifig Idirghabhála

Aimsigh Oifig Idirghabhála gar duit ar léarscail.

Ceannoifig

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil,
Sráid an Chalaidh,
Cathair Saidhbhín,
Co. Chiarraí. 
V23 RD36

Teil: 066 947 1000
Uimhir Áitiúil: 0818 615 200

Oifig Átha Cliath

48/49 Sráid Brunswick Thuaidh
Lána Sheoirse
Baile Átha Cliath 7
DX 1085
D07 PE0C

Teil: 01 646 9600

An tAonad um Chúnamh Dlí Choiriúil

48/49 Sráid Brunswick Thuaidh
Lána Sheoirse
Baile Átha Cliath 7
DX 1085
D07 PE0C

Teil: 01 646 9644

An tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh

4 Urlár
Teach Jervis
Sráid Jervis
Baile Átha Cliath 1
D01 E3W9

Teil: 01 874 7446