Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Ionad Doiciméadaithe na nDídeanaithe Foirm Cheisteanna

Cuireann an RDC/IDD seirbhís taighde agus iarratais ar fáil don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil agus gníomhaireachtaí áirithe den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  D'fhéadfaí an fhoirm cheisteanna ar líne a líonadh isteach agus a chur ar aghaidh thíos.  Is féidir leat teacht ar leagan 'Word' le híoslódáil freisin agus a chur ar aghaidh i ríomhphost go rdc@legalaidboard.ie

Nóta: Níl teacht ag baill an phobail ar an tseirbhís iarratais seo.